• Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO

สร้างฐานการผลิตสู่มาตรฐานระดับสากล

จากประสบการณ์อันยาวนานระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ บริษัท สยามโตชู จำกัด ยังคงยืนหยัดอยู่ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องขัดผิวโลหะได้อย่างมั่นคง และด้วยความชำนาญพิเศษประกอบกับความใส่ใจในการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี เราจึงกลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเครื่องขัดผิวโลหะในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวยิง หรือระบบควบคุมชิ้นงาน ฯลฯ
เครื่องขัดผิวโลหะภายใต้สัญลักษณ์โตชูผลิตจากชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และขัดผิวชิ้นงานได้อย่างละเอียด แม้กระทั่งชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตัวเครื่องก็ไม่สูงจนเกินไป ทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ทำให้เราก้าวไปสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลทั้งในแง่ของคุณภาพและราคา ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านความพึงพอใจของลูกค้าทั่วทั้งโลก

Factory

ที่สุดแห่งบริการเพื่อลูกค้าคนสำคัญ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ทีมวิศวกรของสยามโตชู จึงทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตามลักษณะความต้องการใช้งานเฉพาะทาง ส่งผลให้เครื่องขัดผิวโลหะโตชูเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสยามโตชู ยังพร้อมให้บริการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังมีการอบรมแนะแนวการใช้งานเครื่องจักรให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของทุกธุรกิจนั่นเอง

ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

บริษัท สยามโตชู จำกัดผู้ริเริ่มการผลิตเครื่องขัดผิวโลหะพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าของคน ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน การทำงานและเติบโตร่วมกัน ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ โดยทั่วกัน
เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วง ระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด อันประกอบไปด้วย

 • ดำเนินธุรกิจเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิม ด้วยบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นสำคัญ
 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสุขภาพของบุคลากร ให้อยู่ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
My Image

บริษัท สยามโตชู จำกัด

เลขที่ 388 หมู่ 6 ถนนนิยม-คลองสวน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560
ประเทศไทย
โทรศัพท์
: +66 (0) 2317-5381-8
โทรสาร : +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Facebook Link

Mobile Abrasive Recovery Systems

Phenics Recovery Unit
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

FOR SALE

Please find below some of our major customers
 • Stacks Image 2127769
  Stacks Image 2127771
  Stacks Image 2127775
  Stacks Image 2127837
  Stacks Image 2127773
 • Stacks Image 2127831
  Stacks Image 2127835
  Stacks Image 2127844
  Stacks Image 2127833
 • Stacks Image 2127796
  Stacks Image 2127799
  Stacks Image 2127802
  Stacks Image 2127805
  Stacks Image 2127808
 • Stacks Image 2127847
  Stacks Image 2127850
  Stacks Image 2127853
  Stacks Image 2127856
 • Stacks Image 2127862
  Stacks Image 2127865
  Stacks Image 2127868
  Stacks Image 2127871
 • Stacks Image 2127875
  Stacks Image 2127878
  Stacks Image 2127881
  Stacks Image 2127884
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.