THL - รุ่นแขวนต่อเนื่องหลายชิ้น

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

THL Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Tochu Hanger Loop 1
  • Tochu Hanger Loop 2
  • Tochu Hanger Loop 3
  • Tochu Hanger Loop 4
  • Tochu Hanger Loop 5
  • Tochu Hanger Loop 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นแขวนต่อเนื่องหลายชิ้น เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหรือกำจัดทรายหล่อจากงานเหล็กหล่อหรือเหล็กขึ้นรูปขนาดใหญ่ ด้วยความที่ตัวแขวนต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงช่วยลดขนาดพื้นที่ใช้งานไปได้มาก ทำให้เครื่องรุ่นนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมหล่อเหล็กและตีเหล็ก(การปั้มขึ้นรูปเหล็กร้อน)เป็นอย่างมาก

  • ปริมาณการผลิตสูง
  • ทำงานด้วยระบบเคลื่อนชิ้นงานแขวนเข้าไปในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
  • ทำการขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THL Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Tochu Hanger Loop Photo
Datasheet THL Thai
THL Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.