TRP - รุ่นจานหมุน

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TRP Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
 • Tochu Rotary Table 1
 • Tochu Rotary Table 2
 • Tochu Rotary Table 3
 • Tochu Rotary Table 4
 • Tochu Rotary Table 5
 • Tochu Rotary Table 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นจานหมุน เหมาะสำหรับการทำความสะอาดชิ้นงานหล่อ การกำจัดสนิมและสะเก็ดบนผิวชิ้นงาน กำจัดครีบที่ค้างจากงานหล่อ หรือกำจัดเศษชิ้นส่วนที่ตกค้างจากงานเชื่อม รวมไปถึงการทำความสะอาดชิ้นงานที่มีผิวหยาบ หรือชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวมาแล้ว
นอกจากนี้ ยังสามารถขัดผิวโลหะที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อีกด้วย

 • สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์
 • ทำงานด้วยระบบขัดผิวอัตโนมัติ
 • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
 • เครื่องจักรถูกออกแบบให้วางบนพื้นราบ ใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องขุดหลุม
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต

TRP Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Tochu Rotary Table Photo

TRP-1606FT

Datasheet TRP Thai
TRP Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.