นอกจากเครื่องขัดผิวโลหะที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว เราออกแบบและผลิตเครื่องดักฝุ่นเพื่อที่แยกฝุ่นและของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตต่างๆ
เครื่องขัดผิวโลหะของโตชูทุกเครื่องจะมีเครื่องดักฝุ่นชนิดติดตั้งภายในอาคารรวมอยู่ด้วยทุกเครื่อง เรายังสามารถที่จะออกแบบและผลิตเครื่องดักฝุ่น เพื่อบำบัดอากาศ สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้

  • เครื่องดักฝุ่นที่ทันสมัย
  • การการบำบัดอากาศในอุตสาหกรรม สำหรับโรงหล่อ,โต๊ะขัดชิ้นงาน
  • ต้องมีการติดตั้งระบบดักฝุ่นสำหรับห้องพ่น

Filter Cartridges
ถุงกรองแบบจีบ
Filter Bags
ถุงกรอง
Dust Collector Easy Maintenance
ง่ายต่อการบำรุงรักษา
Dust Collector TD-3HPJ
TD-3HPJ
Dust Collector TD-10HPJ
TD-10HPJ
Dust Collector TD-15HPJ
TD-10HPJ
Dust Collector Datasheet Thai
3HP to 7.5HP Models
Small Dust Collector Drawing
10HP to 20HP Models
Big Dust Collector Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.