TRD - รุ่นสำหรับถัง 200 ลิตร

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TRD Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Tochu Drum Blast 1
  • Tochu Drum Blast 2
  • Tochu Drum Blast 3
  • Tochu Drum Blast 4
  • Tochu Drum Blast 5
  • Tochu Drum Blast 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะสำหรับถัง 200 ลิตรออกแบบเพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นผิวของถัง ที่ขนาดถังสูงสุด 200 ลิตร ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกของถังได้ในเวลาเดียวกัน ที่ความสะอาดของผิวถัง Bsa 2.5 สำหรับการทำสีใหม่

  • ใช้เวลาในการขัดน้อย
  • ได้ปริมาณงานมาก
  • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
  • ภายในห้องพ่นมีการติดตั้งแผ่นทนเสียดสี เพื่อป้องกันการสึกหรอ ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย

TRD Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Tochu Drum Blast Photo
Datasheet TRD Thai
TRD Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.