TRD - Máy phun thùng phuy

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Máy phun cát

Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao. Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Miếng công tác mẫu

TRD Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Tochu Drum Blast 1
  • Tochu Drum Blast 2
  • Tochu Drum Blast 3
  • Tochu Drum Blast 4
  • Tochu Drum Blast 5
  • Tochu Drum Blast 6

Chất mài mòn

Steel Shot

Bi sắt

Steel Grit

Mạt sắt

Cut Wire

Dây thép cắt nhỏ

Stainless Steel Shot

Bi thép không gỉ


(Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

The TocMáy phun dạng trống Tochu TRD được sử dụng để làm sạch cả bên trong và bên ngoài thùng phuy có kích thước đến 200 lít. Bề mặt đạt đến độ Bsa 2.5 đảm bảo cho việc sơn đạt kết quả tối ưu.

TRD Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Tochu Drum Blast Photo
Datasheet TRD Vietnamese
TRD Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.